Veríme, že väčšina z vás má autoškolácke testy už pekných pár rokov za sebou a jeje nám jasné, že človek si nemôže pamätať všetko. Na druhej strane minimálne križovatky by ste mali mať v malíčku a podobné chytáky by mal zvládnuť vyriešiť každý správny chlap!

 

Takže ženy, vy choďte radšej nakupovať lebo toto vnezvládnete ani omylom… a vy chlapi si vezmite ceruzku a papier, aby ste si mali kam poznačiť správne odpovede a poďmi na to.

Šoférske chytáky:

Na tento pokyn policajta…

a) Je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť.

b) Je vodič modrého, vodič červeného a vodič žltého vozidla povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky.

c) Smie vodič čierneho a vodič zeleného vozidla pokračovať v jazde; ak títo vodiči dodržia ustanovenia o odbočovaní, môžu odbočiť vpravo alebo vľavo.

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky…

a) Vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami.

b) Vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám.

c) Vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako…

a) Prvé súčasne so zeleným vozidlom.

b) Tretie súčasne so zeleným vozidlo.

c) Posledné.

Prednosť v jazde má vodič…

a) Červeného vozidla, pretože vchádza do kruhového objazdu.

b) Modrého vozidla, pretože prichádza zľava.

c) Modrého vozidla, pretože ide po kruhovom objazde.

V poradí druhé prejde cez križovatku…

a) Električka.

b) Modré vozidlo.

c) Zelené vozidlo.

.

.

.

Riešenia chytákov:

Na tento pokyn policajta: Je vodič čierneho a vodič zeleného vozidla povinný zastaviť.

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky: Vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako: Prvé súčasne so zeleným vozidlom.

Prednosť v jazde má vodič: Červeného vozidla, pretože vchádza do kruhového objazdu.

V poradí druhé prejde cez križovatku: Zelené vozidlo.

Zdroj/Foto: atobild.sk, soferuj.sk, youtube

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk