Ak nedokážete preukázať svoju totožnosť, pretože nemáte občiansky preukaz a polícia vás vyzve, aby ste sa legitimovali, môžu vás čakať veľmi nepríjemné úkony. V niektorých prípadoch s tým spojených môžete dostať pokutu!

 

Napriek tomu, že občiansky preukaz nemusíme nosiť stále so sebou, v prípade, že ho nemáme, môžeme si narobiť riadne problémy. Ak sa nedokážeme legitimovať, polícia nás môže zatknúť až na 24 hodín, zobrať nám občiansky preukaz, biologické stopy, odfotografovať nás alebo zaznamenať náš hlas.

Ak občiansky preukaz nemáte, v týchto prípadoch môžete dostať 33 eur pokutu:

  • ak nepožiadate o vydanie občianskeho preukazu v potrebnej lehote,
  • ak nepredložíte doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu po opakovanej výzve,
  • ak niekomu dáte svoj občiansky preukaz ako zálohu alebo ho odovzdáte pri vstupe do objektu,
  • ak neohlásite jeho zničenie, poškodenie, odcudzenie, zneužitie či stratu,
  • ak si do lehoty 90 dní ani po opakovanej výzve občiansky preukaz neprevezmete,
  • vašou povinnosťou je občiansky preukaz chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením či zneužitím, ak ju porušíte, môžete tiež dostať pokutu.

Zdroj/Foto: topky.sk, facebook, wikimedia

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk